Friday, May 15, 2009

America nu este Babilonia


Sursa articol/autori | Vox Vocis - Luni, 23 Martie 2009

De Eli KavonMenachem Mendel Schneerson (1902-1994), ultimul Lubavitcher Rebbe. O secţiune recunoscută neoficial a naşterii de către Lubavitch Hassidim a lui Schneerson în termeni Mesianici.

Simon Rawidowicz a fost unul dintre cei mai productivi gânditori ai secolului 20. O forţă conducătoare din spatele creaţiei Universităţii Brandeis, Rawidowicz a fost un scriitor şi un cărturar prolific, un maestru al limbii ebraice, şi fondatorul a două edituri evreieşti. Deşi un timpuriu susţinător al Sionismului ca student în Berlin în anul 1920, Rawidowicz s-a rupt de ideologia mişcării de „negare a Diasporei.”

Rawidowicz a fost exact la ţintă în critica lui faţă de înlăturarea Sionismului a 2000 de ani a istoriei Diasporei într-o gaură neagră de persecuţie, pogromuri şi exiluri. Până în perioada modernă, viaţa evreiască în teritoriile din afara Israelului era de obicei una de stabilitate, succes economic şi înfloritoare cultural şi o viaţă religioasă. Ideologii sionişti cu siguranţă au prezentat o viziune prejudiciată, monotonă şi înlăcrimată a Diasporei evreieşti. Închiderea istoriei Diasporei azi într-un muzeu în Tel Aviv este o tragedie culturală. Ca evrei, noi toţi datorăm mult exilului din trecut din care noi am apărut. POT SĂ FIU DE ACORD cu Simon Rawidowicz cu privire la importanţa Diasporei pentru istoria evreiască şi continuitatea evreiască în trecut. Totuşi, aş argumenta că această înţelegere a marilor cărturari despre Diaspora în epoca post-Shoah a fost nechibzuită. Rawidowicz a obiectat faţă de David Ben-Gurion pentru că a dat numele „Israel” Statului Evreiesc care a apărut în 1948. Motivul pentru care el a obiectat faţă de acel nume a fost că acesta presupunea în mod arogant că Israel era singurul centru al lumii evreieşti, ignorând evreii din Diaspora ca fiind centre culturale şi religioase importante ale vieţii evreieşti. Cea mai mare lucrare în ebraică a lui Rawidowicz - cu titlul provocator tradus în engleză ca Babilon şi Israel - este un argument sincer şi strălucitor pentru acceptarea Diasporei ca producătoare de comunităţi de o importanţă şi calibru egale cu cele din Statul Israel. America ar fi pentru lumea evreiască în epoca modernă ceea ce a fost Babilonia pentru evreii din antichitate - o voce evreiască prosperă şi un centru de autoritate pe picior egal cu celălalt centru al vieţii evreieşti în Ţara lui Israel.

De fapt, Rawidowicz a subestimat autoritatea şi poziţia centrală a evreilor din Babilon în lumea antică. În timpul perioadei Geonice, Babilonia a întrecut Ţara lui Israel în importanţă politică şi în statură religioasă. În timp ce comunitatea evreiască în Eretz Yisrael a refuzat creştinarea Romei şi a necazurilor economice ale Imperiului Roman, comunitatea evreiască din Babilonia a prosperat sub conducerea persiană. Noi toţi ştim că versiunea demnă de încredere a Talmudului este cea din Babilonia, nu cea din Israel. Chiar Saadya Gaon a argumentat în polemicile lui pentru supremaţia academiilor Babiloniene mai presus de cele din Ierusalim. Fără îndoială, centrul Babilonian a fost mai mare decât centrul vieţii evreieşti în declin din Ţara lui Israel. A nega importanţa Diasporei Babiloniene - sau a oricărui alt centru evreiesc din afara Ţării lui Israel - ar fi o deformare a istoriei şi produsul dictatelor ideologiei politice. Totuşi, aceasta înseamnă că evreimea americană are influenţa, vitalitatea şi autoritatea culturală şi religioasă a comunităţii evreieşti din Babilonia cu mai mult de 1500 de ani în urmă?

NU. Ideologia sionistă a exprimat un adevăr despre Diaspora modernă pe care Rawidowicz nu l-a recunoscut. Diaspora de azi nu este Diaspora din trecutul pre-modern. Emanciparea - oferirea de cetăţenie pentru evreii din America şi în statele moderne din Europa de Vest şi Centrală - a transformat natura Diasporei, pentru bine şi pentru rău. Emanciparea i-a dezbrăcat pe evrei de identitatea lor naţională şi legală ca evrei, lăsând doar chestiunile private de religie să determine cursul viitorului evreiesc. Evreilor li s-a dat totul ca indivizi şi nimic ca şi naţiune. De vreme ce nu poate fi un stat în stat, identitatea naţională evreiască s-a veştejit, pentru a fi înlocuită de o nouă identitate americană sau europeană.

Criza din Europa a fost clară pentru Herzl - emanciparea a eşuat în încercarea sa de a integra evreii în statele-naţiuni moderne din Europa. Chestiunea nu a fost doar una de anti-semitism. După cum Max Nordau a elucidat în discursul său splendid la Primul Congres Sionist din 1897, criza evreilor emancipaţi era natura emancipării lor. Nordau a afirmat: „Emanciparea evreilor nu a fost rezultatul unei convingeri a rănirii periculoase care s-a făcut unui popor, că acesta a fost tratat şocant, şi că era vremea să ispăşească pentru nedreptatea unei mii de ani; aceasta a fost doar rezultatul unui mod geometric de gândire al raţionalismului francez din secolul optsprezece.”

A fost aceasta diferită în America? Au separat Părinţii noştri Fondatori Biserica şi Statul pentru ca Statele Unite ale Americii să devină un centru important al lumii evreieşti? Chiar John Adams, care a scris pozitiv despre evrei în corespondenţa lui particulară, s-a uitat înainte la ziua când evreii americani vor vedea lumina şi vor deveni „creştini unitarieni liberali.”

DE CE rata imensă a căsătoriilor evreilor cu ne-evrei i-a şocat pe aceia dintre noi care trăiesc în America? De ce suntem noi obsedaţi de „continuitatea evreilor” când sunt atât de multe şanse împotriva supravieţuirii noastre ca o comunitate evreiască aici? Cetăţenia ne forţează să reprimăm o parte integrală a identităţii noastre şi să plătim cu vorbe goale unui universalism care desfiinţează trei milenii de auto-înţelegere evreiască. De ce ar dori un tânăr evreu în America să îmbrăţişeze o „etnie” care, pentru majoritatea, pare un anacronism în lumea modernă?

Spun aceasta ca un educator al evreilor americani, deopotrivă tineri şi bătrâni. Sunt în tranşee pentru bătălia pentru inimile şi minţile evreilor americani. Ca un instructor bar şi bat - miztvah, lucrez cu adolescenţi evrei şi fac tot posibilul pentru a inspira mulţi dintre aceşti tineri inteligenţi cu un simţ al istoriei şi mândriei evreieşti. Ca profesor în programe de educare adultă, întâlnesc vârstnici care aduc o experienţă de o viaţă la înţelegerea lor a credinţei, vieţii şi culturii evreieşti. În multe feluri, lupta de a impregna evreii americani cu identitate evreiască este o bătălie dificilă. Dacă pot reuşi, alături de mii de alţi educatori, este o întrebare deschisă care este provocată de statistici alarmante.

Pentru toată condamnarea lor faţă de Lubavitchers că Rebbe a fost Mesia, mulţi evrei americani au concepţia mesianică, că Chabad va fi mântuitorul evreilor americani după ce ultimul evreu înstrăinat se căsătoreşte din credinţă. Aceasta este o greşeală serioasă. În timp ce ortodoxia se mută spre extremele de a respinge modernitatea, tot ceea ce le va rămâne evreilor americani este o evlavie care va părea irelevantă pentru realitatea lumii. Umanismul şi universalismul, de asemenea, par o prefăcătorie în epocă după Hitler, Stalin, Mao, şi Pol Pot şi în lumea noastră de după 11 septembrie.

În timp ce tot mai mulţi evrei americani simt tot mai puţin legătura cu Ţara lui Israel şi cu Statul lui Israel, Sionismul pare a fi un loc nepotrivit pentru identitatea americano-evreiască. Iudaismul este o civilizaţie. Identitatea evreiască trebuie să fie a tot cuprinzătoare, deschizând fiecare aspect al strădaniei umane. Nimeni nu vrea să se întoarcă la o lume pre-modernă de ghetouri şi prejudecăţi. Dar în acea lume, evreii ştiau cine sunt. Un evreu în Yemen avea mai multe în comun cu un evreu în Polonia decât avea cu un musulman în Yemen. Nu existau „evrei Yemeniţi” sau „evrei Polonezi.” Existau evrei care trăiau ca o entitate naţională unită în Yemen şi Polonia.

Această legătură naţională în Diaspora acum s-a dus. Glatt Kosher sushi bars şi Kabbaliştii din Hollywood nu vor asigura continuitatea evreiască în America. Identitatea evreiască naţională singură nu va susţine viaţa evreiască - dar este o componentă necesară pentru viaţa şi cultura evreiască să se străduiască. Simon Rawidowicz a murit la vârsta de 60 de ani în 1957. Dacă el ar trăi azi, ar putea el cu adevărat să argumenteze că evreimea din America - o comunitate religioasă post-Emancipare de Americani având o credinţă şi o cultură mozaică - este Babilonia modernă care a aprins imaginaţia evreiască şi a creat o societate evreiască vie în acelaşi fel precum o naţiune evreiască numită „Israel”?

Islam, Islamism Si Terorism in Orientul Mijlociu Islam, Islamism Si Terorism in Orientul Mijlociu aoltean

0 comments: