Sunday, May 31, 2009

Republica Moldova sprijinaă Comunităţile Evreieşti


În Moldova sunt create condiţii pentru armonie interetnică

CHIŞINĂU, 20 mai / Coresp. "Novosti - Moldova" . În Moldova sunt create condiţii pentru coexistenţa armonioasă, tolerantă şi în baza respectului reciproc a reprezentanţilor diferitelor naţionalităţi. Acest fapt s-a menţionat marţi în cadrul întrevederii Preşedintelui RM Vladimir Voronin cu membrii delegaţiei Conferinţei Naţionale pentru drepturile evreilor din ţările ex-URSS (NCSJ), în frunte cu directorul executiv al acestei organizaţii Edward Robin.

După cum comunică agenţia NOVOSTI-MOLDOVA cu referire la serviciul de presă al şefului statului, Robin a apreciat înalt eforturile autorităţilor republicii pentru păstrarea tezaurului istoric şi cultural al evreilor, menţionînd, în particular, aportul Moldovei la completarea expoziţiei Complexului muzeului memorial "Yad Vashem" din Ierusalim, precum şi dezvelirea în nordul ţării a Monumentului comemorativ al victimelor genocidului.

El a menţionat modificările pozitive din diferite sfere ale societăţii moldoveneşti şi interesul organizaţiei sale faţă de dezvoltarea dinamică continuă a RM. În acest context, oaspetele a specificat îndeosebi activitatea NCSJ pentru promovarea în cercurile de afaceri ale SUA a eforturilor Moldovei, orientate spre excluderea ei din regimul cunoscutului amendament legislativ Jackson-Vanik.


Moldova.ORG – Comunităţile Evreieşti din R. Moldova se bucură de condiţii favorabile şi de sprijin din partea autorităţilor în vederea păstrării şi promovării valorilor şi culturii naţionale, fapt pentru care preşedintele Conferinţei Naţionale pentru Drepturile Evreilor din Spaţiul Ex-sovietic (NCSJ), Edward Robin i-a mulţumit preşedintelui Vladimir Voronin. Aflată în vizită la Chişinău, o delegaţie NCSJ, în frunte cu Edward Robin, a fost primită, la 20 mai 2008, de şeful statului.

Potrivit unui comunicat de presă al Preşedinţiei, oaspeţii au apreciat contribuţia conducerii R. Moldova la completarea Muzeului Complexului Memorial „Yad Vashem” din Ierusalim, precum şi la inaugurarea Monumentului în memoria victimelor genocidului, de la nordul republicii. Edward Robin a remarcat evoluţiile pozitive în diverse domenii, care s-au produs în R. Moldova. În context, membrii delegaţiei NCSJ au menţionat că susţin, în cercurile politice şi de afaceri din SUA, poziţia R. Moldova în eforturile sale de ieşire de sub Amendamentul Jackson Vanek.

La rândul său, preşedintele Vladimir Voronin a reconfirmat că autorităţile R. Moldova sunt interesate în menţinerea unei societăţi armonioase, bazate pe toleranţă, spirit constructiv şi favorabil de protejare şi dezvoltare a culturii şi tradiţiilor tuturor grupurilor etnice ce convieţuiesc pe teritoriul satului. Voronin a menţionat ca autorităţile de la Chişinău susţin eforturile Comunităţii Evreieşti de creare a instituţiilor de învăţământ şi de cult, a altor instituţii, a căror activitate are drept scop unificarea acestei comunităţi. – Moldova.ORG

Moldova.org

0 comments: