Thursday, May 14, 2009

Fălticeni, o istorie evreiască(ASIS) – Despre oraşul Fălticeni se spune că este întemeiat de Ioniţă Başotă în anul 1780, prin hrisovul domnitorului Constantin Moruzi, din 8 august. Aşezarea avea tîrgoveţi "creştini, armeni şi jidovi", după cum spune înscrisul domnesc, iar o piatră funerară, veche din 1780, confirmă aşezarea timpurie a evreilor pe aceste meleaguri. De altfel, Fălticeniul este cunoscut dreptul unul dintre cele mai vechi tîrguri din Moldova în care evreii şi-au găsit adăpost. Pe la 1852, Wilhelm von Kotzebue, fost consul al Rusiei, remarcase, după un popas prin Fălticeni, că cea mai mare parte a mulţimii "se compune din ţărani şi evrei...". Prin poziţia sa geografică, Fălticenii erau, în secolul al XIX-lea, şi centrul principal al comerţului Moldovei cu Austria şi leagăn, într-un fel, al hasidismului, notau istoricii vremii. Acum, puţini evrei au mai rămas în vechiul tîrg şi doar amintirile mai vorbesc despre ei. (A.M.)

0 comments: