Wednesday, May 13, 2009

Ein Hod - satul artiştilor înfiinţat în Israel de Marcel Iancu, unul din fondatorii dadaismului

Ein Hod - satul artiştilor înfiinţat în Israel de Marcel Iancu, unul din fondatorii dadaismului , de Marlena BRAESTER
(Material propus pentru publicare la data de: 13-01-2006)La 20 km la sud de Haifa, nu departe de marea Mediterană, pe ruinele unui sat arăbesc (Ayn Hawd), situat pe o colină, la poalele muntelui Carmel, a fost înfiinţat în 1953 un sat de artişti, Ein Hod, unul din puţinele din lume. Acest sat s-a "născut" în urma insistenţelor lui Marcel Iancu, guvernul israelian din acele timpuri intenţionând să creeze un parc naţional în acele locuri.

Odată cu primirea acordului, s-au mutat definitiv în acest sat artişti din toate domeniile artei: pictori, sculptori, poeţi şi scriitori, actori.
În decursul anilor, zece dintre ei au primit Premiul Israel, cel mai important premiu israelian, decernat anual, de Ziua Independenţei.
În 1967 a fost decernat lui Marcel Iancu.
O galerie centrală prezintă lucrările reprezentative ale artiştilor, iar fiecare casă are atelierul şi galeria proprie, care pot fi vizitate.

În 1983 un grup de prieteni şi admiratori au subvenţionat construirea unui muzeu, muzeul Iancu-Dada, situat chiar în centrul satului artistic. O expoziţie permanentă prezintă documente legate de mişcarea Dada, fotografii, manuscrise, precum şi picturi ale lui Marcel Iancu. La 21 aprilie 1984, la numai câteva luni după inaugurarea muzeului Marcel Iancu a murit.

Marcel Iancu s-a născut în Bucureşti la 24 mai 1895. A luat lecţii de pictură cu Iosif Isser. În 1915 a plecat la Zurich pentru a studia arhitectura. S-a alăturat unui grup format printre alţii de către Tristan Tzara, Hugo Boll, Hans Arp la cafeneaua Cabaret Voltaire, locul unde avea să se nască dadaismul.

În 1922 s-a reîntors în România unde a lucrat ca arhitect (casa Reich din Bucureşti şi Sanatoriul Bucegi din Predeal, de exemplu, sunt construite dupa planurile lui). A luat parte la toate expoziţiile avangardiste şi a făcut parte din grupul "Contimporanul", editând cu Ion Vinea revista cu acelaşi nume.
În 1941 emigrează în Israel, unde formează un grup artistic numit "Orizonturi Noi".

0 comments: